Royal Copenhagen – Blå Blomst
Før Royal Copenhagen var der Den Kongelige Porcelainsfabrik og før den var Dansk Porcelins Fabrik.
Fabrikken startede i 1775 da apotekeren F. H. Müller havde fået Christian d.7 og enkedronning Juliane Marie med på ideen om en porcelænsfabrik, der kunne give Danmark samme muligheder som tidens store spiller i porcelænsproduktion; nemlig tyske Meissen.
Fabrikken producerede fra starten både musselmalet til finere brug og til hverdags brug var det det
blåmalede, hvilket Blå Blomst var en del af.
I 1779 røg fabrikken i økonomisk uføre og kongehuset overtog hele partnerskabet og herefter kom den til at hedde Den Kongelige Porcelainsfabrik. Året efter i 1780 blev det flettede Blå Blomst suppleret med en ny version kaldet Blå Blomst Svejfet, hvor fanen (det yderste stykke af en tallerken) eller helt cirkulære udformning i stedet blev opbrudt af en serie svungne konkave rokokkodetaljer.
I 1868 bliver firmaet privat og 14 år senere bliver den overtaget af fajancefabrikken Aluminia. Kort herefter blev arkitekten Arnold Krog ansat som kunstnerisk leder, for senere at blive kunstnerisk direktør 1891, direktør for det hele fra 1910 og havde begge poster indtil han forlod firmaet i 1916.
Arnold er også ansvarlig for den sidste iteration af den klassiske Blå Blomst, hvilket var den kantede version fra 1913. Ligesom det svejfede laver den kantede version opbrud i fanen, men i en mere minimalistisk opdateret version uden samme svungne udseende.
Det klassiske Blå Blomst bliver ikke produceret mere, men Royal Copenhagen annoncerede i 2018 at der kommer en gendesignet version udformet af den nederlandske designer Wouter Dolk.

 

We use cookies
HER BRUGER VI COOKIES.